AKTUALNOŚCI

15.09.2023

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Prosimy wszystkich biegaczy - dużych i małych (oraz ich rodziców) o zapoznanie się z kilkoma kwestiami...

czytaj więcej
14.09.2023

BIURO OBSŁUGI ZAWODÓW

Nasze Biuro Obsługi Zawodów jest już czynne!  Zapraszamy do Atrium Plejada , obok lokalu Pepco:...

czytaj więcej
14.09.2023

JOANNA JÓŹWIK NA NASZYM BIEGU

Dzięki naszemu patronowi tytularnemu - PKO Bankowi Polskiemu - zawodnikom 14. PKO Bytomskiego Półmaratonu...

czytaj więcej
14.09.2023

TOYOTA bZ4x NA WEEKEND

Niezmiernie cieszymy się, że nasz wieloletni sponsor - Toyota Czajka - ufundował dodatkową nagrodę dla...

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin
15. PKO Bytomskiego Półmaratonu

I. CELE IMPREZY:

1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Promocja miasta Bytom oraz okolic.
3. Integracja lokalnych społeczności.
 

II. ORGANIZATOR

1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. Centrum Handlowe Atrium Plejada, Castorama Bytom.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 21 września 2024 r.

 • Start biegu: godz. 13:00. Półmaraton . 10 km i 5 km 13 :15. Zakończenie: godz. 1 6 :00

2. Miejsce: Miasto Bytom .

 • Start i meta: parking Centrum Handlowego Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25.
 • Wspólna rozgrzewka zaplanowana na godz. 1 2 :00

3. Długo ść trasy:

 • 21,097 km (2 pętle atest PZLA
 • 10 km (2 pętle atest PZLA)
 • 5 km (1 pętla atest PZLA)
 • 10 km Nordic Walking  (2 pętle atest PZLA)

4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
5. Trasa biegu: 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
6. Oznaczenie trasy: co 1 km.
7. Punkty odżywiania i odświeżania

 • 5km : woda ,
 • 9 km : woda, cukier, owoce
 • 14 km : woda cukier, owocce
 • 18km: woda

8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje
dyskwalifikację.
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 16:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 21 września 2024 r. ukończą 18 lat. Osoby, które do 21 września 2024 r. ukończyły 16 lat, mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, zlokalizowanym na pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada w Bytomiu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25  w dniach:

 • ▪ 19-20.09.2024 r. (czwartek, piątek) w godz. 10:00 – 20:00,
 • ▪ 21.09.2024 r. (sobota) w godz. 9:30 – 12:15 (TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW). W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie.

Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
4. Decyzje lekarzy zawodów, dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy, są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg, będzie realizowany systemem elektronicznym opartym na chipach. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy. Wszelkie klasyfikacje sporządzone będą na podstawie czasu netto za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto.
7. Chip będzie przyklejony do numeru startowego, który musi być umieszczony na klatce piersiowej.
8. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów w godz. 11:00-17:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za przechowywane rzeczy.
Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.pozostawione rzeczy wartościowe.
9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy: numer startowy:
 •  zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu: numery niebieskie
 •  zawodnicy startujący na dystansie 10 km: numery czerwony
 •  zawodnicy startujący na dystansie 5 km: numery zielony
 •  zawodnicy Nordic Walking : numery żółte

 

 • koszulkę techniczną (za dodatkową opłatą)
 •  rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów, podanych na stronie półmaratonu; w Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek,
 •  dla zawodników, zapisujących się w Biurze Zawodów, organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów,

 

 • ▪ woda na trasie i mecie biegu,
 • ▪ bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
 • ▪ upominki przygotowane przez sponsorów
 • ▪ opiekę medyczną.
 • Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców, znajdujących się na terenie marketu Castorama.

10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.
11. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową wśród startujących, którzy uzyskali wynik gwarantujący miejsce na podium w dowolnej kategorii i na dowolnym dystansie.
12. Organizator może dopuścić start uczestnika na warunkach szczególnych po uprzednim pisemnym wniosku lub bezpośredniej decyzji organizatora.
13. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy Biegu zobowiązani są do przerwania Biegu i umożliwienia przejazdu.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.zmierzymyczas.pl do 17 września 2024 r. godz. 22:00

18 września 2024 przerwa w zapisach z powodu nadania numerów

 • W dniach 19-20 września 2024 r. będzie można dokonać zapisu w Biurze Zawodów w godzinach 10:00-20:00.
 • W dniu 21 września 2024 r. będzie można jedynie odebrać pakiety startowe – zapisy nie będą możliwe.

2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty startowej.

OPŁATA STARTOWA DLA DYSTANSÓW 5km i 5km NW niezależnie od terminu zapisu (płatność online)

 • 1) Pakiet podstawowy – 60zł
 • 2) Pakiet z koszulką    - 110zł

OPŁATY STARTOWE NA DYSTANSACH PÓŁMARATONU,10KM oraz 10KM NW

Opłata startowa uiszczona do dnia 31.05.2024 r. (płatność online):

 • 1). Pakiet podstawowy:
 •  a. Mieszkańcy Bytomia – 80 zł/os.
 •  b. Pozostałe osoby – 90 zł/os. 2).
 • Pakiet z koszulką:
 •  a. Mieszkańcy Bytomia – 130 zł/os
 •  b. Pozostałe osoby – 140 zł/os.

Opłata startowa uiszczana od 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r. (płatność online)

 • 1). Pakiet podstawowy:
 •  a. Mieszkańcy Bytomia – 100 zł/os.
 •  b. Pozostałe osoby – 110 zł/os.
 • 2). Pakiet z koszulką:
 •  a. Mieszkańcy Bytomia – 150 zł/os.
 •  b. Pozostałe osoby – 160 zł/os.

Opłata startowa uiszczana od 01.08.2024 r. do 06.09.2024 r. (płatność online)

 • 1). Pakiet podstawowy dla wszystkich – 120 zł/os.
 • 2). Pakiet z koszulką - niedostępny

Opłata startowa uiszczana w dniach 19-21.09.2024 r. (płatność gotówką w biurze zawodów)

 • 1). Pakiet podstawowy dla wszystkich – 160 zł/os.
 • 2). Pakiet z koszulką - niedostępny

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
6. Z opłat zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat.

V. KLASYFIKACJE

W 15. PKO Bytomskim Półmaratonie będą prowadzone klasyfikacje:
• Kategorie OPEN:

 •  Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 21,097 km,
 •  Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km,
 •  Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km,
 •  Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 10km i 5km Nordic Walking

• Kategorie OPEN 21,097 km na wózkach kobiety i mężczyźni razem
• Kategoria Najlepszy Polak półmaraton
• Kategoria Najlepsza Polka półmaraton
• Kategoria Najlepszy Bytomianin półmaraton 21,097km
• Kategoria Najlepsza Bytomianka półmaraton 21,097km
• Kategorie wiekowe kobiet półmaraton :

 •  K 16 (od 16 do 29 lat)
 •  K 30 (od 30 do 39 lat)
 •  K 40 (od 40 do 49 lat)
 •  K 50 (od 50 do 59 lat)
 •  K 60 ( 60+)

• Kategorie wiekowe mężczyzn półmaraton:

 •  M 16 (od 16 do 29 lat)
 •  M 30 (od 30 do 39 lat)
 •  M 40 (od 40 do 49 lat)
 •  M 50 (od 50 do 59 lat)
 •  M 60 ( 60+)

VI NAGRODY

Bytomski Półmaraton OPEN – nagrody rzeczowe (puchary) dla najlepszych trójek w kategorii kobiet i mężczyzn osobno.

Nordic Walking 10km i 5km OPEN – nagrody rzeczowe (puchary) dla najlepszych trójek w kategorii kobiet i mężczyzn osobno.

5km OPEN – nagrody rzeczowe (puchary) dla najlepszych trójek w kategorii kobiet i mężczyzn osobno.

Półmaraton na wózkach – nagrody rzeczowe (puchary) dla pierwszych trójek w kategorii kobiet i mężczyzn osobno.

Bytomski Półmaraton - NAJLEPSZA BYTOMIANKA I BYTOMIANIN:

 •  I miejsce –   600 zł
 •  II miejsce –  400 zł
 •  III miejsce – 200 zł

10 km - NAJLEPSZA BYTOMIANKA I BYTOMIANIN:

 •  I miejsce –   400 zł
 •  II miejsce –  300 zł
 •  III miejsce – 200 zł

Bytomski Półmaraton - NAJLEPSZA POLKA i POLAK:

 •  I miejsce – 1200 zł
 •  II miejsce –  800 zł
 •  III miejsce – 500 zł

Półmaraton kategorie wiekowe:

KOBIETY                                                                    MĘŻCZYŹNI

 •  I miejsce – bon o wartości    300 zł          I.    miejsce- bon o wartości  300 zł
 •  II miejsce –bon o wartości    200 zł          II.    miejsce -bon o wartości  200 zł
 •  III miejsce–bon o wartości    100 zł          III.   miejsce- bon o wartości 100 zł

Zawodnicy/czki nagrodzeni w kategorii OPEN nie będą uwzględniani w klasyfikacji kategorii wiekowych na obu dystansach

Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.

2. W dniu organizacji imprezy, tj. 21.09.2024 r., w godzinach 16:00-16:30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie żadne dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.

3. Zawodnicy, którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10 km na 21 095 m lub odwrotnie), zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4. Początek wręczania nagród o godz. 16:30 na terenie parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Plejada.

5. Uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie, wezmą udział w LOSOWANIU. Bez względu na ilość startujących zawodników, wśród wszystkich, którzy ukończą bieg w określonym czasie, rozlosowany zostanie samochód osobowy Toyota Aygo X
 

6. Z udziału w losowaniu wyłączeni są uczestnicy biegu, będący organizatorami i członkowie ich rodzin.

VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu i na mecie.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
7. Bieg zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad i obowiązujących przepisów, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. O szczegółach Organizator będzie O szczegółach Organizator będzie informował wmiarę zbliżającego się terminu.informował wmiarę zbliżającego się terminu.
8. W razie odwołania imprezy uczestnik otrzyma zwrot opłaty startowej lub zadeklaruje jej przeniesienie na kolejną edycję.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom, z siedzibą w Bytomiu, ul. Nickla 143a, 41Nickla 143a, 41--908 Bytom. 908 Bytom.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi, którym jest Michał Napierała, adres e‑mail: napierala.michal@interia.pl, nr tel. 502 617 335.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na 15. PKO PKO Bytomski Półmaraton oraz przez okres jego trwania. Bytomski Półmaraton oraz przez okres jego trwania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.
6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Dyrektorzy Półmaratonu:

Michał Napierała
e-mail: napierala.michal@interia.pl
tel..: : 502 617 335

Maciej Kurylas
e-mail: maciejkurylas@gmail.com
tel.: 730 864 817
 

Bytom, 10 .06.2024 r.
 

BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W PIĘTNASTEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU!