AKTUALNOŚCI

06.11.2018

Wspomnień czar

Zachęcamy do odszukania siebie na filmiku z jubileuszowego 10. Bytomskiego Półmaratonu

czytaj więcej
01.10.2018

Podziękowania

Emocje po 10 Bytomskim Półmaratonie opadły, mamy nadzieję, że była to dla wszystkich biegaczy, a także...

czytaj więcej
07.09.2018

Arkadiusz Gardzielewski wystartuje w Bytomskim Półmaratonie.

Arkadiusz Gardzielewski, a więc Mistrz Polski w Półmaratonie z Piły 2017 wystartuje w 10 edycji Bytomskiego...

czytaj więcej
03.09.2018

Pacemakerzy 2018 - 10 Bytomski Półmaraton

Poniżej przedstawiamy Imiona i Nazwiska pacemakerów oraz czasy, na które pobiegną w 10 Bytomskim...

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin
10 Bytomskiego Półmaratonu
I. ORGANIZATOR
1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3.  Patronat honorowy - Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz Parafia Świętego Krzyża  w Bytomiu- Miechowicach.
4. Współorganizatorzy: Centrum Handlowe Atrium Plejada, Castorama  Bytom, Decathlon  Bytom, Carrefour Bytom.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin - 15 września 2018 r.(sobota) start biegu godz. 11.00, start  Nordic  Walking 11.20, zakończenie godz. 14.00.
2. Miejsce: Bytom-Miechowice. Start i meta parking Centrum Handlowego Atrium Plejada, (Carrefour) Al. Jana Nowaka  Jeziorańskiego 25.
3. Długość trasy -21 097m (2 pętle) - półmaraton lub 10 500 m (1 pętla)- bieg +  nordic walking
4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
5. Trasa biegu - 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
6. Oznaczenie trasy - co 1km.
7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:
- pierwszy – pojemnik z wodą do gąbek
- banany i batony odżywcze
- trzeci – woda
8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący  3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.
III. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 15 września 2018 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 15 września 2018 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Bytom, pasaż Centrum Handlowego Atrium Plejada, Al.Jana Nowaka Jeziorańskiego 25  w dniach: 12-14 września 2018
-12-14. 09. 2018 r.(środa, czwartek , piątek ) w godz. 10:00 – 20:00
-15. 09. 2018 r.(sobota) w godz. 7:00 – 9:30 - TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW
W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie (wzór dostępny tutaj).
Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym "CHRONTRACK". Każdy z uczestników otrzyma chip w numerze startowym. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
7. Szatnia mieścić się będzie w Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 7:00 do 15:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
8. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
a. numer startowy:
- zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu  - numery od 1 – 2000 (koloru białego)
- zawodnicy startujący na dystansie 10,5 KM – numery od 2001 - 3000 (koloru żółtego )
b. koszulkę techniczną – rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów podanych na stronie półmaratonu. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek.
Dla zawodników zapisujących się w Biurze Zawodów organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów.
c. gąbkę,
d. napoje na trasie i mecie biegu,
e. bon na bezpłatny  posiłek po ukończeniu biegu,
f. upominki przygotowane przez sponsorów,
g. napój izotoniczny w pakiecie startowym.
Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców znajdujących się na terenie marketu Castorama.
9. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.
10. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie pasażu Atrium Plejada.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 07 września 2018 r.
W dniach 12 -14 września 2018 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w godzinach
od  10:00  do 20:00.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
Opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2018 wynosi 60 PLN.

Od 01.08.2018 do 31.08.2018 wynosi 80 PLN.
Opłata dokonana od 1.09.2018 do 11.09.2018 wynosi  100 PLN

Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniach 12-14 września wynosić będzie 120 PLN.
Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane poniżej:
                                         
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii  wiekowych 9 Półmaratonu Bytomskiego.
BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W DZIESIĄTEJ  EDYCJI NASZEGO BIEGU.
V. KLASYFIKACJE
W Półmaratonie Bytomskim będą prowadzone klasyfikacje:
Indywidualne:
KOBIETY I MĘŻCZYZNI 21,097 KM

NAJLEPSZA POLKA I POLAK

    KOBIETY:                                 MEŻCZYŹNI:
1 miejsce - 2000 PLN         1 miejsce - 2000 PLN
2 miejsce - 1000 PLN         2 miejsce - 1000 PLN
3 miejsce -   800 PLN         3 miejsce -   800 PLN

NAJLEPSZA BYTOMIANKA I BYTOMIANIN

       KOBIETY:                                                          MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce -   600 PLN                                         1 miejsce -   600 PLN
2 miejsce -   400 PLN                                         2 miejsce -   400 PLN
3 miejsce -   200 PLN                                         3 miejsce -   200 PLN

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN 21,097 KM:

       KOBIETY:                                               MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce – 200 PLN                                1 miejsce – 200 PLN
2 miejsce -  150 PLN                                2 miejsce -  150 PLN
3 miejsce -  100 PLN                                3 miejsce -  100 PLN

      KOBIETY:                                               MĘŻCZYŹNI:
K-16: 16 - 19 lat                                        M-16: 16 - 19 lat,
K-20: 20 - 29 lat,                                       M-20: 20 - 29 lat,
K-30: 30 - 39 lat,                                       M-30: 30 - 39 lat,
K-40: 40 - 49 lat,                                       M-40: 40 - 49 lat,
K-50: 50 – 59 lat                                        M-50: 50 - 59 lat,
K -60 i starsze                                            M-60: 60 - 69 lat,
                                                                 M-70: 70 lat i starsi

NAJLEPSZA KOBIETA I MĘŻCZYZNA NA DYSTANSIE  10,5 km:

    KOBIETY:                            MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - 900                     1 miejsce - 900
2 miejsce - 600                     2 miejsce - 600
3 miejsce - 500                     3 miejsce – 500


NAGRODY W KATEGORII NORDIC WALKING:

      KOBIETY:                             MĘŻCZYŹNI:
1 miejsce - puchar                  1 miejsce - puchar
2 miejsce - puchar                  2 miejsce - puchar
3 miejsce - puchar                  3 miejsce - puchar

ZAWODNICY NA WÓZKACH INWALIDZKICH OTRZYMUJĄ NAGRODY RZECZOWE

VI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy  medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym  Półmaratonie  Bytomskim w 2019 r.
3. Nagrody rzeczowe dla:
a. Osób niepełnosprawnych na wózkach,
b. Najstarszego uczestnika biegu,
c. Najstarszej uczestniczki biegu.
Zwycięzcy nagród finansowych w kategorii Najlepszy Polak i Polka NIE będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
4. W dniu organizacji imprezy tj. 15.09.2018 godzinach 14.00 – 14.30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
5. Zawodnicy którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10,5 km na 21,97 km lub odwrotnie) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom
we wszystkich kategoriach wiekowych.
Początek wręczania nagród o godz. 15:00 na terenie parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Plejada.
7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie wezmą udział w KONKURSIE z nagrodami.

Regulamin konkursu znajduję się na stronie internetowej Półmaratonu www.bytomskipolmaraton.pl
8. Z udziału konkursie wyłączeni są organizatorzy i członkowie ich rodzin.
VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Dyrektor Półmaratonu:
Michał Napierała
Bytom, 08.03.2018r