AKTUALNOŚCI

22.09.2017

Podziękowania

9 Bytomski Półmaraton za nami, mamy nadzieję, że wielu z Was osiągnęło życiowe rekordy i przez następny...

czytaj więcej
20.09.2017

Wyniki biegów dla dzieci

Bieg towarzyszący dla dzieci w ramach 9 Bytomskiego Półmaratonu - wyniki: Roczniki 2014 - 2017:...

czytaj więcej
19.09.2017

Arla Protein PL na Bytomskim Półmaratonie

Na mecie 9 Bytomskiego Półmaratonu biegacze mieli możliwosć zapoznania się produktami Arla Protein PL....

czytaj więcej
18.09.2017

Wyniki

Wyniki 9 Bytomskiego Półmaratonu dostępne są na stronie http://www.zmierzymyczas.pl/wyniki.html

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN

9 Bytomskiego Półmaratonu


I. ORGANIZATOR

1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. Patronat honorowy – Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Parafia Świętego Krzyża w Bytomiu - Miechowicach.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Termin - 17 września 2017 r. Start biegu - godz. 11.00, zakończenie - godz.14.00.
2. Miejsce: Bytom. Start i meta – parking przy Centrum Handlowym Atrium Plejada (Carrefour), Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25.
3. Długość trasy - 21,097m (2 pętle), 10.5 km (1 pętla), 5 km oraz nordic walking 10,5 km

III. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 10 września 2017 r. W dniach 14, 15 i 16 września 2017 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
3. Opłaty startowe 9 edycji Bytomskiego Półmaratonu są uzależnione od daty wpłaty, tj:
- opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2017 wynosi 60 PLN.
- od 1.08.2017 do 31.08.2017 wynosi – 80 PLN.
- opłata dokonana od 1.09.2017 – 10.09.2017 wynosi 100 PLN
- opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniach 14, 15,16 września wynosić będzie 120 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe:
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
5. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
7. Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych VIII Półmaratonu
Bytomskiego.
8. W trakcie zapisów należy wybrać wariant długości trasy. W biurze zawodów nie będzie możliwości zmiany dystansu.
9. W trakcie zapisów należy wybrać rozmiar koszulki technicznej. W biurze zawodów nie będzie możliwości zmiany rozmiaru koszulki.

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 17 września 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 17 września 2017 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność
(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr
101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Bytom, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 w Centrum Handlowym Atrium Plejada (dokładna lokalizacja: pasaż Centrum – pomiędzy salonami Cropp i RTV EURO AGD) w dniach: -14.09 - 16. 09. 2017 r.( czwartek , piątek , sobota) w godz. 10.00 - 19:30
-17. 09. 2017 r.(niedziela) w godz. 7.00 - 9.30 - TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW
4. W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie (wzór dostępny na stronie internetowej). Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
5. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada (pasaż) i czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 9.00 do 15.00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. Dokładna lokalizacja umiejscowienia szatni oznaczona zostanie na mapie przygotowanej dla uczestnika Półmaratonu dołączanej do pakietu startowego.
6. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
- numer startowy:
* zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu  - numery od 1 - 1999
* zawodnicy startujący na dystansie 10.5 KM – numery od 2000 - 2999
* zawodnicy startujący na dystansie 5 KM – numery od 3000                            
- koszulkę techniczną – rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów podanych na stronie półmaratonu. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek. Dla zawodników zapisujący się w Biurze Zawodów organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów.
- plecak-worek
- napój izotoniczny
- gąbkę,
- napoje na trasie i mecie biegu,
- bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
- upominki przygotowane przez sponsorów i organizatorów,
- po zakończeniu biegu możliwość skorzystania z pryszniców zlokalizowanych w budynku Castorama Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 27. Dokładna lokalizacja umiejscowienia bazy prysznicowej oznaczona zostanie na mapie przygotowanej dla uczestnika Półmaratonu dołączanej do pakietu startowego.
- zabezpieczenie medyczne
- pomiar czasu (sms z wynikiem)
7. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie pasażu Atrium Plejada (lokalizacja – pasaż Centrum, pomiędzy salonami Cropp a RTV Euro AGD)
8. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z czipem, Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas NETTO.
9. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
10. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

V. TRASA/PRZEBIEG RYWALIZACJI

1.Trasa biegu - 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
2. Oznaczenie trasy - co 1 km.
3. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:
- pierwszy – pojemnik z wodą do gąbek
- drugi - banany i batony odżywcze
- trzeci – woda.
4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
5. Zawodnicy, którzy podczas biegu zmienią długość trasy (dotyczy wszystkich wariantów) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem.

VI. KLASYFIKACJE

W Półmaratonie Bytomskim prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1.OPEN (21KM) - osobno kobiet i mężczyźni – puchary i dyplomy.

2. Najlepszy Polak i Polka (21 KM)
KOBIETY:

1 miejsce - 1200 PLN
2 miejsce - 800 PLN
3 miejsce - 500 PLN

MEŻCZYŹNI:

1 miejsce - 1200 PLN
2 miejsce - 800 PLN
3 miejsce - 500 PLN

3. Njalepszy Bytomianin i Bytomianka (21 KM)

KOBIETY:

1 miejsce - 500 PLN
2 miejsce - 300 PLN
3 miejsce - 100 PLN

MĘŻCZYŹNI:

1 miejsce - 500 PLN
2 miejsce - 300 PLN
3 miejsce - 100 PLN

4. Kategorie wiekowe (I miejsce 200 PLN, II miejsce 150 PLN, 3 miejsce 100PLN)

kobiety:

- K-16: 16 - 19 lat
- K-20: 20 - 29 lat,
- K-30: 30-39 lat,
- K-40: 40-49 lat,
- K-50: 50-59 lat
- K -60 i starsze

mężczyźni:

- M-16: 16 - 19 lat
- M-20: 20 - 29 lat,
- M-30: 30-39 lat,
- M-40: 40-49 lat,
- M-50: 50-59 lat
- M-60; 60-69 lat
- M-70:70 lat i starsi 

5. Nagrody w biegu na dystansie 10,5 km, 5 km oraz Nordic Walking najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymają puchary.

6. Zawodnicy w kategorii – „wózki” – otrzymają nagrody rzeczowe
7. Z każdej nagrody pieniężnej (powyżej 760 PLN) organizator potrąca podatek dochodowy zgodnie z przepisami podatkowymi.
8. Nagrody pieniężne płatne będą przelewem na podane konto bankowe. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zobowiązani będą do wypełnienia stosownego formularza.
9. Organizator dopuszcza utworzenie dodatkowych kategorii (np. służby mundurowe itp.)

VII. PROTESTY

1. W godzinach 14.00 – 14.30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów, zlokalizowanym na pasażu Atrium Plejada pomiędzy salonami Cropp oraz RTV EURO AGD. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.

VIII. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie Bytomskim, w 2018 r.
3. Upominki otrzymają: Najstarsza i Najstarszy Uczestnik.
4. Zwycięzcy w kategoriach Najlepsza Polka i Polak nie będą zaliczani do klasyfikacji wiekowych
5. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom we wszystkich kategoriach wiekowych. Początek wręczania nagród wyznaczony został na godz. 14:30.
6. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie wezmą udział w loterii samochodu osobowego .
7. Z udziału losowaniu wyłączeni są organizatorzy i członkowie ich rodzin.

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
7. Osoby parkujące na terenie Centrum Handlowego Atrium Plejada – uczestnicy biegów proszeni są o wystawienie białej kartki na tablicę rozdzielczą w celu odpowiedniej organizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc do parkowania przez Atrium Plejada – Ochronę Obiektu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji zabronione jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Dyrektor Półmaratonu:
Michał Napierała