AKTUALNOŚCI

04.09.2021

Mistrz Polski w Maratonie uczestnikiem 12. PKO Bytomskiego Półmaratonu

Dla wszystkich potrzebujących dodatkowego kopa i dawki motywacji mamy świetną wiadomość! W 12. PKO Bytomskim...

czytaj więcej
31.08.2021

Pobiegnij dla Filipa w 12. PKO Bytomskim Półmaratonie

Uczestnicy 12. PKO Bytomskiego Półmaratonu mogą wziąć udział w akcji charytatywnej „biegnę...

czytaj więcej
16.07.2021

Biegniemy dla Filipka

Podczas 12. PKO Bytomskiego Półmaratonu pobiegniemy dla Filipka. Co należy zrobić? Wystarczy przypiąć kartę...

czytaj więcej
15.07.2021

Trasy na 12. PKO Bytomskim Półmaratonie

Już tylko 50 dni pozostało do startu 12. PKO Bytomskiego Półmaratonu. Mamy nadzieję, że po rocznej przerwie...

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin
12. PKO Bytomskiego Półmaratonu

I. ORGANIZATOR
1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom.
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu.
3. Patronat honorowy: Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz oraz Parafia Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach.
4. Współorganizatorzy: Centrum Handlowe Atrium Plejada, Castorama Bytom, Decathlon Bytom, Carrefour Bytom.
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Termin: 18 września 2021 r. Start biegu: godz. 11:00. Zakończenie: godz. 14:00.
2. Miejsce: Bytom-Miechowice. Start i meta: parking Centrum Handlowego Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25.
3. Długość trasy: 21,097 km (2 pętle) – półmaraton; 10,5 km (1 pętla); 5,00 km (jedna pętla skrócona) oraz nordic walking (10,5 km).
4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów.
5. Trasa biegu: 100% nawierzchni asfaltowej z atestem.
6. Oznaczenie trasy: co 1 km.
7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób:
 pierwszy: pojemnik z wodą do gąbek,
 drugi: banany i batony odżywcze,
 trzeci: woda.
8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU.
III. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 18 września 2021 r. ukończą 18 lat. Osoby, które do 18 września 2021 r. ukończyły 16 lat, mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego
o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument, potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się
w Biurze Zawodów, zlokalizowanym na pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada
w Bytomiu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 w dniach: 15-18 września 2021 r.:
 15-17.09.2021 r. (środa, czwartek, piątek) w godz. 10:00 – 20:00,
 18.09.2021 r. (sobota) w godz. 7:00 – 9:30 (TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW).
W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może zostać odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie.
Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy.
4. Decyzje lekarzy zawodów, dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy, są ostateczne i nieodwołalne.
5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg, będzie realizowany systemem elektronicznym opartym na pasywnych chipach RFID UHF Gen2. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto.
7. Chip będzie przyklejony do numeru startowego, który musi być umieszczony na klatce piersiowej.
8. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada w odpowiednio oznaczonym miejscu i czynna będzie w dniu zawodów w godz. 7:00-15:00. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
 numer startowy:
 zawodnicy, startujący na dystansie półmaratonu: numery od 1–2000 (koloru białego),
 zawodnicy, startujący na dystansie 10,5 km (bieg i nordic walking): numery od 2001–2500 (koloru niebieskiego),
 zawodnicy, startujący na dystansie 5,0 km: numery od 3001 (koloru żółtego),
 koszulkę techniczną:
 rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów, podanych na stronie półmaratonu; w Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek,
 dla zawodników, zapisujących się w Biurze Zawodów, organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów,
 gąbkę,
 napoje na trasie i mecie biegu,
 bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu,
 upominki przygotowane przez sponsorów.
Po zakończeniu biegu istnieje możliwość skorzystania z pryszniców, znajdujących się na terenie marketu Castorama.
10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu.
11. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie pasażu Centrum Handlowego Atrium Plejada.

IV. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: www.bytomskipolmaraton.pl do 12 września 2021 r.
W dniach 13-14 września 2021 r. ze względu na przerwę techniczną zapisy nie będą prowadzone.
W dniach 15-17 września 2021 r. będzie można dokonać zapisu w Biurze Zawodów
w godzinach 10:00-20:00.
W dniu 18 września 2021 r. będzie można jedynie odebrać pakiety startowe – zapisy nie będą możliwe.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu
i dokonanie opłaty startowej.
OPŁATY ZA DYSTANS 21,097 km (bieg) ORAZ 10,5 km (bieg i nordic walking):
 Opłata startowa dokonana do dnia 31.07.2021 r. wynosi 60 PLN,
 Opłata startowa dokonana od 1.08.2021 r. do 31.08.2021 r. wynosi 80 PLN,
 Opłata startowa dokonana od 1.09.2021 r. do 12.09.2021 r. wynosi 100 PLN,
 Opłata startowa dokonana od 15.09.2021 r. do 17.09.2021 r. (w Biurze Zawodów) wynosi 120 PLN.
OPŁATY ZA DYSTANS 5 km (bieg):
 Opłata startowa dokonana do 17.09.2021 wynosi 40 PLN.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane poniżej:
ING Bank Śląski 05 1050 1230 1000 0023 5976 8757
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
6. Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych
11. Półmaratonu Bytomskiego oraz osoby, które ukończyły 70 lat (dystans 21,097 km
i 10,5 km), a także osoby niepełnosprawne na podstawie okazania odpowiednich dokumentów o stopniu niepełnosprawności.

BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W DWUNASTEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU!

V. KLASYFIKACJE
W 12. PKO Bytomskim Półmaratonie będą prowadzone klasyfikacje:

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 21,097 KM:

OPEN KOBIETY I MĘŻCZYZNI 21,097 km – osobno kobiety i mężczyźni – puchary i dyplomy.

NAJLEPSZY POLAK I POLKA
KOBIETY:       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - 2000 PLN      1. miejsce - 2000 PLN
2. miejsce - 1000 PLN      2. miejsce - 1000 PLN
3. miejsce - 800 PLN      3. miejsce - 800 PLN

NAJLEPSZY BYTOMIANIN I BYTOMIANKA
KOBIETY       MĘŻCZYŹNI:
1. Miejsce - 500 PLN      1. miejsce - 500 PLN
2. miejsce - 300 PLN      2. miejsce - 300 PLN
3. miejsce - 200 PLN      3. miejsce - 200 PLN

WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN DLA DYSTANSU 21,097 KM:
KOBIETY:       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - 200 PLN      1. miejsce - 200 PLN
2. miejsce - 150 PLN      2. miejsce - 150 PLN
3. miejsce - 100 PLN      3. miejsce - 100 PLN

KOBIETY:       MĘŻCZYŹNI:
 K-16: 16 - 19 lat,     M-16: 16 - 19 lat,
 K-20: 20 - 29 lat,     M-20: 20 - 29 lat,
 K-30: 30 - 39 lat,     M-30: 30 - 39 lat,
 K-40: 40 - 49 lat,     M-40: 40 - 49 lat,
 K-50: 50 - 59 lat,     M-50: 50 - 59 lat,
 K-60 i starsze.      M-60: 60 - 69 lat,
M-70: 70 lat i starsi.

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 10,5 KM (bieg i nordic walking):
KOBIETY:       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - puchar      1. miejsce - puchar
2. miejsce - puchar                                       2. miejsce - puchar
3. miejsce - puchar      3. miejsce - puchar

INDYWIDUALNE DLA DYSTANSU 5 KM:
KOBIETY:       MĘŻCZYŹNI:
1. miejsce - puchar      1. miejsce - puchar
2. miejsce - puchar                                       2. miejsce - puchar
3. miejsce - puchar      3. miejsce - puchar

VI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym 13. PKO Bytomskim Półmaratonie w 2022 r.
3. Nagrody rzeczowe przewidziano dla: NAJSTARSZEJ i NAJSTARSZEGO uczestnika wydarzenia. Zwycięzcy nagród finansowych w kategorii Najlepszy Polak i Polka nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
4. W dniu organizacji imprezy, tj. 18.09.2021 r. w godzinach 14:00-14:30 można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów. Po tym terminie żadne dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane.
5. Zawodnicy, którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10,5 km na 21,97 km lub odwrotnie), zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom
we wszystkich kategoriach wiekowych. Początek wręczania nagród o godz. 15:00 na terenie parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Plejada.
7. Uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie, wezmą udział
w LOSOWANIU (uczestnicy biegu na 5 km są wyłączeni z KONKURSU). Bez względu na ilość startujących zawodników, wśród wszystkich którzy ukończą bieg w określonym czasie, rozlosowany zostanie samochód osobowy Toyota Aygo. Bez względu na liczbę uczestników zostaną również rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez Castorama Bytom. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Półmaratonu www.bytomskipolmaraton.pl
8. Z udziału w konkursie wyłączeni są uczestnicy biegu, będący organizatorami
i członkowie ich rodzin.
VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
7. Bieg zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem zasad i obowiązujących przepisów, związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. O szczegółach Organizator będzie informował w miarę zbliżającego się terminu.
8. W razie odwołania imprezy uczestnik otrzyma zwrot opłaty startowej lub zadeklaruje jej przeniesienie na kolejną edycję.

Dyrektor Półmaratonu:

Michał Napierała
Bytom, 01.06.2021